Impactanalyse afschakelplan: resultaten

Wat de mogelijke stroomtekorten tijdens de winter betreft, hebben wij concrete informatie ingewonnen over het effect van het afschakelplan, dat voor verandering vatbaar blijft. We analyseerden onmiddellijk de mogelijke impact van geplande stroomonderbrekingen die rechtstreeks het gevolg zijn van dit afschakelplan. Bij onverwachte situaties, zoals incidenten die voortvloeien uit het afschakelplan, hebben wij reeds een continuity plan klaar.

Impact op Belnet
Uit de analyse bleek dat de kantoren van Belnet zich niet in een geïmpacteerde zone bevinden. Het afschakelplan zal hier dus niet in werking treden, waardoor wij operationeel kunnen blijven.

Het BNIX-platform

We keken ook na welke BNIX sites gelegen zijn in een geïmpacteerde zone. Onze drie belangrijkste datacenters (Level3, InterXion en LCL) bevinden zich niet in een geïmpacteerde zone. Dit betekent dat wij op de BNIX-platform geen impact verwachten.

Leveranciers en partners
Daarnaast hebben wij onze partners, leveranciers en overheidsinstanties gecontacteerd. Een eerste navraag bij de leveranciers van apparatuur en verbindingen leerde ons dat zij geen impact verwachten.

Verdere opvolging
Wij blijven de situatie van dag tot dag opvolgen. Wij zullen u blijvend informeren over de mogelijke impact van het afschakelplan.

Advies

U bent aangesloten op het BNIX-platform via een telco? Dan adviseren wij u om uw provider te contacteren om zeker te zijn dat uw apparatuur aangesloten is op een no-break systeem.

Verder kunt u steeds met al uw vragen terecht bij de BNIX Servicedesk:
Telefoon: 02 790 33 01
E-mail: servicedesk@bnix.net