Gepubliceerd op wo, 10/27/2021 - 14:18
Om beter kunnen in te spelen op de veranderende marktomstandigheden zoals toenemende datastromen, tijdelijke pieken in internettrafiek, enz. heeft het BNIX-team hard gewerkt aan een nieuwe, meer flexibele prijsstructuur die zal ingaan op 1 januari 2022.

De grootste verandering is de introductie van partiële bandbreedtetarieven voor 10G- en 100G-poorten. BNIX-participanten kunnen vanaf 1 januari 2022 ervoor kiezen om niet de volledige capaciteit van bovenstaande poorten ineens in gebruik te nemen, maar slechts het deel dat ze op dat ogenblik daadwerkelijk nodig hebben. Ze betalen hiervoor een lagere prijs dan voor een volledige poort en kunnen wanneer hun dataverbruik toeneemt, eenvoudig een upgrade van de bandbreedte op hun huidige poort aanvragen. Voor zo’n upgrade of downgrade van de capaciteit op een bestaande poort rekenen we een kost van €500 aan. Om het gebruik van 10G-poorten aan te moedigen, hebben we er bewust voor gekozen om de prijs voor 2Gbit/s bandbreedte op een 10G-poort gelijk te zetten met de prijs van een 1G-poort, namelijk €220 per maand.

Ook hebben we de prijs voor één 100G-poort op het BNIX-netwerk verlaagd en bieden we bovendien een degressieve prijs aan bij de aankoop van twee of meer 1G-, 10G- en 100G-poorten.

Nieuw is ook dat we vanaf 1 januari 2022 alle BNIX-participanten de mogelijkheid bieden om naast publieke peering connecties ook private VLAN’s op bestaande poorten op te zetten. Hiervoor rekenen we een setupkost van €200 aan per eindpunt.

En tot slot zijn er de speciale prijzen voor resellerpoorten. Dit zijn extra poorten voor het doorverkopen van BNIX-diensten aan een of meer remote participanten. Deze resellerpoorten bieden we enkel aan voor de volledige bandbreedte maar deze worden slechts aan 70% van de normale poortprijs aangerekend met daarbovenop een setupkost van €500 per remote participant, met uitzondering van de eerste remote participant die gratis is.

Een volledig overzicht van onze nieuwe prijszetting kunt u terugvinden op onze website.

En voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de BNIX Service Desk.
Vond u dit nieuws interessant?

Copyright © 2022 BNIX - Disclaimer - AUP